Actie

Stichting Emetofobie heeft in 2009 een zichtbaarheidsactie onder huisartsen georganiseerd!

De actie had als doel emetofobie meer bekendheid te geven, zodat de diagnose en behandeling van de fobie beter zou verlopen. Op dat moment had 58% van de leden van Stichting Emetofobie
het gevoel dat haar huisarts niet wist wat hij met de fobie aan moest. Wij wilden dit percentage drastisch verminderen.

Stichting Emetofobie heeft toen een opvallend informatiepakket ontwikkeld voor huisartsen, met onder andere een diagnosekaart. Om de informatiepakketten te bezorgen heeft Stichting Emetofobie een oproep gedaan onder de leden om te helpen bezorgen. Op deze oproep werd enthousiast gereageerd. Meer dan duizend huisartsen hebben een informatiepakket overhandigd gekregen.

Deze actie werd gesponsord door Margriets Betere Wereld, waar oud-voorzitter Margaret Massop tot Betere Wereld Vrouw verkozen is.

nix
Copyright Stichting Emetofobie 2012
Website gemaakt door:
Web-Wise
Inloggen beheerder